Actueel

Op 10 april 2018 is er weer een zitting bij de Raad van State. Daar wordt het huiswerk besproken wat de provincie moest maken naar aanleiding van de uitspraak van 17 mei 2017. En ons commentaar daarop. Zes weken later doet de RvS dan weer uitspraak.

De Raad van State heeft op 17 mei 2017 uitspraak gedaan ivm het huiswerk van de provincie. De provincie heeft weer huiswerk gekregen. Ga naar Startpagina op onze site voor meer informatie.

Ook heeft de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over het PAS. Zolang er geen antwoord is op deze vragen kan het bestemmingsplan Kempenbaan West niet uitgevoerd worden. En daardoor kan de Westparallel niet aansluiten op de A67. Lees op Startpagina van onze site meer.

Wij werken samen met een groot aantal organisaties en particulieren in Platform N69. Platform N69 bracht een persbericht uit naar aanleiding van de gebeurtenissen deze week. Klik hier.

Het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) Grenscorridor N69 is het provinciale plan wat de Westparallel mogelijk moet maken. Het bestemmingsplan Kempenbaan West van de gemeente Veldhoven moet zorgen voor de aansluiting van de Westparallel op de A67 ter hoogte van Koningshof.  Daarom zijn deze twee plannen aan elkaar gekoppeld en tegelijk behandeld door de Raad van State.

Wij van Oplossing N69 vinden de Westparallel een slechte oplossing. Wij hebben van het begin af aan gezegd dat deze schijnoplossing een ramp is voor Dommelen en veel kwetsbare natuur vernietigt.

Wat ging er aan vooraf?

Oktober 2014.  Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) grenscorridor N69 is op 14 oktober 2014 door de Provinciale Staten (het parlement van de provincie) goedgekeurd.

November 2014. gemeente Veldhoven komt met een bestemmingsplan voor de aansluiting van de Kempenbaan op de A67 ter hoogte van Koningshof. Deze aansluiting moet tevens de aansluiting worden voor de Westparallel op de A67. Het bestemmingsplan heet Kempenbaan West.

December 2014.  We zijn in beroep gegaan tegen het besluit uit oktober 2014 bij de Raad van State. Samen met natuurbeschermingsorganisaties en sommige particulieren. Ook anderen gingen in beroep, zoals bijvoorbeeld enkele boeren. De Raad van State controleert of bestuurders zich wel aan alle regels en wetten hebben gehouden tijdens hun plannenmakerij.

Mei 2015. De gemeenteraad van Veldhoven keurt het bestemmingsplan Kempenbaan West goed.

Juni 2015. We gaan in beroep tegen het bestemmingsplan Kempenbaan West omdat het een onderdeel is van de Westparallel. Deze twee plannen kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Juli 2015. De Raad van State is het eens met ons dat de twee plannen niet los van elkaar gezien kunnen worden. De Raad van State heeft een deskundig advies gevraagd aan de Stichting advisering Bestuursrechtspraak (StaB). Dat doen ze altijd als het moeilijke materie betreft. Wij spreken met vertegenwoordigers van StaB en lichten onze bezwaren toe.

Augustus 2015. StaB komt met een uitgebreid rapport waarop wij weer een verweer instellen op de punten waar wij hun rapport onjuist of onduidelijk vinden

November 2015. 16 en 17 november is de zitting met betrekking tot het PIP en het bestemmingsplan Kempenbaan West bij de Raad van State.

December 2015 de Raad van State zou uitspraak doen maar vraagt uitstel aan. dat herhaalt zich enkele malen, maar de uitspraak komt nu op 20 april 2016.

April 2016: de Raad van State komt met een tussenuitspraak. De plannen blijken niet goed in elkaar te zitten op een aantal punten. De Raad draagt daarom de gemeente Veldhoven en de provincie wat huiswerk op. Klik hier voor de uitspraak. Het huiswerk vindt u op de laatste bladzijden onder punt 98 mbt het PIP: http://bit.ly/1qDJ185   Mbt Kempenbaan West staat het huiswerk onder punt 25: http://bit.ly/1U6DBya

Juni 2016: Gemeente Veldhoven heeft het huiswerk klaar. Het wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

September 2016: De provincie heeft het huiswerk klaar en het wordt vastgesteld door de Provinciale Staten. Alleen Groenlinks en de Partij voor de Dieren stemmen tegen. D66, PvdA en 50Plus waren altijd tegen maar stemden nu voor. De SP was eerder voor omdat ze vastzaten aan coalitie-afspraken. Dat was nu niet meer het geval, maar ze stemden toch voor. De rest van alle partijen stemden voor, net zoals eerder het geval was (in 2014).

November 2016: Wij leveren samen met enkele particulieren, de kernraad Riethoven, diverse IVN’s, Groen en Heem Valkenswaard en de Brabantse MilieuFederatie ons verweer in tegen het gemaakte huiswerk. De Raad van State besluit om er nog een zitting aan te wijden.

Januari 2017: Nadat ze onze reactie op het waardeloze huiswerk gelezen hebben laat de provincie een nieuw bureau nog maar eens naar de situatie in de Keersopperbeemden kijken. Het rapport vindt u hier.

Januari 2017: In een tweede zitting van de Raad van State krijgt de provincie er flink van langs: ze hebben hun zaken niet goed voor elkaar. Wat overigens tekenend is voor hoe ze met de regio en de natuur omgaan. Lees hier ons verslag van de zitting en wat erover in het ED stond.

Mei 2017: De Raad van State doet uitspraak over het huiswerk. Zie onze site hierover. De provincie heeft zijn zaken nog niet voor elkaar.

Mei 2017: De Raad van State stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof en doet daarom nog geen uitspraak over het huiswerk van de gemeente Veldhoven ivm bestemmingsplan Kempenbaan West. Lees hierover meer op onze site.