jun 12

Beknopt verslag van de zitting van de Raad van State van 10 april.

Uncategorized Reacties uitgeschakeld voor Beknopt verslag van de zitting van de Raad van State van 10 april.

Op 10 april was de derde zitting bij de Raad van State over de aanleg van de Westparallel. De provincie wil de nieuwe weg aanleggen door agrarisch gebied, door natuurgebieden en pal naast een kwetsbaar, beschermd natuurgebiedje bij de Keersop. Dat hoeft helemaal niet: men had ook kunnen kiezen voor een ander alternatief. Goedkoper, sneller aan te leggen en niet nog meer natuur en landschap naar de haaien. Er liggen ten slotte al wegen genoeg: de N396 naar Leende en de N397 naar Eersel. Beiden leiden naar het hoofdwegennet.

Steeds als de provincie met de plannen kwam hebben we daartegen bezwaren gehad. Simpelweg omdat ze niet aan diverse wetten voldeden. Twee keer gaf de Raad van State ons gelijk en mocht de provincie verbeteringen aanbrengen. (Stelt u zich eens voor dat u uw examens op deze manier had mogen maken!). Daarom ging het nu alleen nog over het kwetsbare natuurgebied langs de Keersop en over de buisleiding. Deze keer had de provincie zelfs de landsadvocaat ingeschakeld. Dat is een speciale advocaat die overheden bijstaat als het erg moeilijk wordt. Deze keer hadden we een doortastende en slimme tegenstander tegenover ons.

Voorafgaand aan de zitting was al gebleken dat de provincie weer niet in staat was geweest een en ander goed op papier te krijgen. Het gebied in de Keersopperbeemden moet vernatten. Om dat te doen verwees de provincie naar twee methodes die niet alle twee tegelijk kunnen. Niet slim. Het gebied mag ook niet te nat worden. Daarom moet er een variabel stuwtje komen. Twee jaar lang wordt het gebied nauwkeurig in de gaten gehouden om te bepalen hoe hoog dat stuwtje moet worden. De provincie heeft bepaald dat gedurende die tijd de nieuwe weg niet gebruikt mag worden. Wij hebben er op gewezen dat de periode van 2 jaar pas kan ingaan als alle water aanvoerende maatregelen genomen zijn, omdat je anders niet weet hoeveel je af moet voeren. Logisch toch?

De buisleiding. Een keur aan ingenieursbureaus is hier al over bezig geweest. Als die zeggen dat het veilig is dan zal dat ook wel zo zijn. Veilig is dan wel ivm personen in het geval van lekkage. Over milieu wordt dan helemaal niet gesproken. Met andere woorden: hij zal niet ontploffen, maar over een scheur waaruit de koolwaterstoffen lekken hebben ze het dan niet. Wij zijn in ieder geval blij en tevreden dat de provincie in twee stappen gedwongen is om dit gedegen te laten onderzoeken. Dat is nu gebeurd.

En nu? Hoe verder? De Raad van State doet op 13 juni uitspraak. We hebben gevraagd om niet nog een tussenuitspraak met huiswerk, maar om een definitieve uitspraak: de weg mag aangelegd worden of het plan is van tafel. Eén van de twee. Mocht het plan van tafel geveegd worden dan kunnen bestuurders op zoek naar een goede, slimme, goedkopere en snel aan te leggen oplossing. Daar hebben we er genoeg van: bijvoorbeeld de Lage Heideweg die het verkeer van de N69 kan afbuigen naar de N397 om het vervolgens naar de A67 bij Eersel te brengen.

En wat als de Raad van State de plannen goedkeurt? Dan duurt het nog meer dan 2 jaar eer de weg gebruikt mag worden. Lees hiervoor de derde alinea nog een keer.  En dan is er nog een probleem: de weg kan nog niet aangesloten worden op de A67 bij Veldhoven. Want ook daar zijn bezwaren tegen. En de Raad van State behandelt deze bezwaren pas als het Europese Hof een uitspraak gedaan heeft over de PASwet. Volgens ED kan dat nog wel 5 jaar duren https://www.ed.nl/…/jaren-uitstel-dreigt-voor-nieuwe-snelw…/. Zie ook ons bericht van 3 juni 2017 hierover.

apr 04

10 april 2018: zitting Raad van State

Uncategorized Reacties uitgeschakeld voor 10 april 2018: zitting Raad van State

Op 10 april is er weer een zitting bij de Raad van State. De provincie kreeg op 17 mei 2017 opnieuw huiswerk. Daarvoor hebben ze het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) een beetje aangepast en hebben ze B-Ware weer een rapport laten schrijven. In dat rapport werkt B-Ware het voorstel uit het rapport van januari 2017 verder uit. Je vindt het rapport van zomer 2017 hier. Ook heeft de provincie de onduidelijkheden rondom de veiligheid van de buisleiding van SABIC proberen op te lossen. Hier vind je het hele huiswerkpakket.

Wij hebben een verweer geschreven, waarop de provincie daar weer commentaar op mocht leveren. En dat alles is onderwerp van de zitting van 10 april.

Wij hebben er voor gepleit om te stoppen met tussenuitspraken. In een tussenuitspraak krijgt de provincie huiswerk. Zodoende kunnen ze hun oorspronkelijke plan behouden en daarop verbeteringen aanbrengen. Dat doen ze erg slecht waardoor ze iedere keer opnieuw de kans krijgen om te verbeteren. Maar het duurt en het duurt.

Wij weten dat de Westparallel een slecht plan is en hebben daarom gevraagd om niet nog een keer een tussenuitspraak te doen. Maar om het plan helemaal af te keuren als het nu weer niet goed is. Zodat we in de regio naar een snelle en afdoende oplossing kunnen gaan zoeken.

Wij zijn er voor om geen nieuwe weg aan te leggen dwars door natuur en agrarisch gebied, maar om de N397 naar Eersel en de N396 naar Leende te gebruiken om het verkeer naar het hoofdwegennet te leiden. Door de Lage Heideweg aan te leggen kan dat snel en goedkoop.