Raad van State doet uitspraak over de Westparallel

Op woensdag 13 juni doet de raad van State uitspraak over het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) Grenscorridor N69. Op 10 april was de derde zitting in dit voortslepend dossier. Zie ons bericht van 12 juni over deze zitting.