mei 19

De Raad van State heeft vragen gesteld aan het Europese Hof over het PAS. Zolang ze daar geen antwoord op hebben zullen ze het bestemmingsplan Kempenbaanwest van de gemeente Veldhoven niet goedkeuren. Zolang dat bestemmingsplan niet uitgevoerd wordt heeft de Westparallel geen aansluiting op de A67!! Zie hier het persbericht van de Raad van State: www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/

Als je er meer over wilt weten dan lees je het bericht hieronder> We leggen het zo uit dat we denken dat het te volgen is. Lees het goed door: misschien kun je met deze kennis indruk maken op je schoonmoeder.

  • Wat is de Westparallel?                                                        In veel publicaties wordt gesteld dat de Westparallel de verbinding vormt tussen de Belgische grens en de A67. Maar dat is niet zo. De nieuwe verbinding loopt van de Luikerweg tot aan de Logt in Veldhoven. Ter hoogte van de parkeerplaats Oeienbosch op de A67 zou de aansluiting Veldhoven West moeten komen om het verkeer van de Kempenbaan (Maxima MC, ASML en veel andere bedrijven) 2 op- en afritten te bieden: eentje aan de kant van Eindhoven en eentje aan de kant van Eersel. De provincie wilde met de Westparallel gebruik maken van deze nieuwe op- en afrit.
  • Bestemmingsplan Kempenbaan West.                             De gemeente Veldhoven heeft met dit bestemmingsplan de aanleg  van de verbeterde Kempenbaan en de op- en afritten willen regelen. Maar omdat het laatste stukje Westparallel (van de Logt naar de A67) gebruik maakt van datzelfde plan heeft de Raad van State de behandeling van beide plannen samengevoegd. En terecht. En ook de gemeente Veldhoven kreeg in april 2016 huiswerk van de Raad van State. In dat huiswerk heeft de gemeente Veldhoven een beroep gedaan op het PAS.
  • Het PAS??                                                                                Het PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Stikstof is, wanneer het chemisch verbonden is met andere stoffen, een meststof. Mensen brengen stikstof in het milieu door onder andere verkeer, industrie, veehouderij. Veel natuurgebieden in Nederland bestaan nog omdat ze op arme grond gelegen zijn. Logisch, want daar hadden de mensen in het verleden het minst aan als ze voedsel wilden verbouwen. Als je nu steeds mest toevoert op die gebieden dan verdwijnen de natuurwaarden die er nog zijn. Natuur is complex: ieder diertje en plantje heeft een functie in het geheel. We weten daarom niet welke soort we wel zouden kunnen missen. Zuinig op zijn dus. Daar komt bij dat als er veel stikstofverbindingen in de lucht zitten dan is dat ook schadelijk voor de mens. Vandaar dat die stikstof aangepakt moet worden.
  • Maar wat is het PAS dan?                                                      De mens zorgt dus voor stikstofuitstoot. Europa heeft regels opgesteld waar ieder land zich aan te houden heeft. Heel belangrijke en kwetsbare natuur is opgenomen in het Natura 2000 systeem. Wanneer een natuurgebied daar onder valt krijgt het vaak een extra bescherming om te voorkomen dat het verloren gaat. In Nederland is in 2015 het Programma Aanpak Stikstof opgesteld om met behulp van dit programma te kunnen bepalen of toestemming gegeven kan worden voor uitbreiding van verkeer, industrie of veehouderij.
  • En de vragen aan het Europese Hof dan?                            Raad van State wil nu van het Europese Hof een uitspraak over het PAS. Is het een systeem waarmee gewerkt mag worden? Of worden straks alle verstrekte vergunningen teruggedraaid door het Europese Hof. Daar heeft niemand belang bij en daarom is het slim van de RvS om vooraf even te vragen of dat PAS toegepast mag worden.
  • En wat was het antwoord?                                                      Tja, de vragen zijn deze week gesteld. Het antwoord kan wel een jaar op zich laten wachten. En al die tijd doet de RvS geen uitspraak over zaken waarin het PAS een rol speelt. En dus ook niet in het geval van het bestemmingsplan Kempenbaan West. En zolang niet zeker is dat dat bestemmingsplan goedgekeurd is zal er waarschijnlijk niet begonnen worden met bouwen aan de aansluiting van de Westparallel met de A67.

Reacties zijn gesloten.