Wat willen wij?

Wij houden de vinger aan de pols! “Oplossing N69” Bewonersoverleg Dommelen, is een stichting die is opgericht door bezorgde inwoners van Dommelen.

Aanvankelijk (2011) was er keuze uit wel 40 alternatieven. Onzin natuurlijk, dat was om mist te creëren. Uiteindelijk ging het om twee alternatieven:

1. de Westparallel vlak langs Dommelen en  vlak langs kwetsbare natuur aan de Keersop. Er wordt verder een heel stuk natuur en agrarisch gebied door vernield. In dit alternatief wordt er niets gedaan met de huidige N69 van Valkenswaard naar de grens.

2. Het alternatief nr 2. doorkruist in het zuiden voornamelijk agrarisch gebied. Het was een nieuwe weg van de grens naar de Fressevenweg en over de N397 naar het Stuivertje. Dit tracé is in de 90-er jaren al ooit voorgesteld. De N397 heeft al een breed talud, ligt onder de wind voor Bergeijk en Eersel.  Op onduidelijke gronden is gekozen voor de Westparallel. Wij hebben dat altijd een domme keuze gevonden.

Ons doel is ervoor te zorgen dat met de realisering van de Westparallel langs Dommelen en de aansluiting op de Westparallel vanuit Valkenswaard,  in Dommelen de leefbaarheid zo goed mogelijk op peil blijft.

Door deel te nemen aan provinciaal overleg hoopten wij invloed te kunnen uitoefenen,  zodat met de nieuwe N69  het woongenot in Dommelen in stand blijft, de minste schade aan recreatiegebied, natuur en milieu wordt toegebracht en  zoveel mogelijk een echte oplossing wordt geboden, ook voor het lokale woon- werk verkeer! Maar er kwamen steeds minder overleggen. Onze inbreng werd nauwelijks serieus genomen. Halverwege 2015 is het overleg doodgebloed.

Nu dreigt er een weg te komen met een 6 meter hoog viaduct vlak bij Dommelen op de Dommelsedijk. In plaats van de beloofde verdiepte ligging komt de weg op een 1,5 meter hoog talud te liggen en tot overmaat van ramp wordt het in oud Dommelen erg druk met verkeer op weg naar de Westparallel. En om de natuur te behouden zijn erg ongewenste maatregelen voorgesteld. De oude N69 tot aan de grens blijft dezelfde flessenhals als hij altijd al is.

Wilt u reageren op onze site dan kunt u ons mailen op oplossingn69@gmail.com. Hebt u vragen over nieuws en/of activiteiten rondom de oplossing voor de N69? Stel deze vraag op bovenstaand mailadres. Of bezoek onze facebookpagina: https://www.facebook.com/OplossingN69/posts/