apr 04

Op 10 april is er weer een zitting bij de Raad van State. De provincie kreeg op 17 mei 2017 opnieuw huiswerk. Daarvoor hebben ze het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) een beetje aangepast en hebben ze B-Ware weer een rapport laten schrijven. In dat rapport werkt B-Ware het voorstel uit het rapport van januari 2017 verder uit. Je vindt het rapport van zomer 2017 hier. Ook heeft de provincie de onduidelijkheden rondom de veiligheid van de buisleiding van SABIC proberen op te lossen. Hier vind je het hele huiswerkpakket.

Wij hebben een verweer geschreven, waarop de provincie daar weer commentaar op mocht leveren. En dat alles is onderwerp van de zitting van 10 april.

Wij hebben er voor gepleit om te stoppen met tussenuitspraken. In een tussenuitspraak krijgt de provincie huiswerk. Zodoende kunnen ze hun oorspronkelijke plan behouden en daarop verbeteringen aanbrengen. Dat doen ze erg slecht waardoor ze iedere keer opnieuw de kans krijgen om te verbeteren. Maar het duurt en het duurt.

Wij weten dat de Westparallel een slecht plan is en hebben daarom gevraagd om niet nog een keer een tussenuitspraak te doen. Maar om het plan helemaal af te keuren als het nu weer niet goed is. Zodat we in de regio naar een snelle en afdoende oplossing kunnen gaan zoeken.

Wij zijn er voor om geen nieuwe weg aan te leggen dwars door natuur en agrarisch gebied, maar om de N397 naar Eersel en de N396 naar Leende te gebruiken om het verkeer naar het hoofdwegennet te leiden. Door de Lage Heideweg aan te leggen kan dat snel en goedkoop.

Reacties zijn gesloten.