jun 14

Uitspraak van de Raad van State: de Westparallel mag worden aangelegd

Uncategorized Reacties uitgeschakeld voor Uitspraak van de Raad van State: de Westparallel mag worden aangelegd

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de zaak mbt de bezwaren tegen de aanleg van de Westparallel (Provinciaal InpassingsPlan Grenscorridor N69).

De aanleg van de weg kan doorgaan.

Tegen het PIP van oktober 2014 hebben wij bezwaar gemaakt, samen met onder andere IVN, Brabantse Milieu Federatie en particuliere omwonenden. Het plan van de provincie vertoonde op allerlei plekken gebreken. De Raad van State was het op talloze punten met ons eens en gaf de provincie in april 2016 de opdracht om het plan op die punten te verbeteren. De provincie ging  aan de slag met de zwakke punten om die te verbeteren. Het werkt verder als een ui die afgepeld wordt: schil voor schil haal je eraf tot er niets meer over is.

De Raad van State was het in april 2017 met ons eens dat de plannen van de provincie na dat eerste huiswerk nog steeds niet zodanig in elkaar staken dat met al onze gegronde bezwaren rekening werd gehouden. In april 2017 gaf de RvS daarom opnieuw huiswerk op. En weer sloeg de provincie aan het verbeteren op de punten die we aangedragen hadden. In april 2018 was hierover een zitting en wij hebben daar gevraagd op te houden met die tussenuitspraken. Omdat de regio een oplossing wil vonden wij dat de RvS een definitieve uitspraak zou moeten doen. Dat hebben ze gedaan en helaas is daarmee uiteindelijk het PIP Grenscorridor N69 onherroepelijk geworden en kan de Westparallel aangelegd worden.

Door ons commentaar op de plannen is de provincie gedwongen om uit te zoeken of de aanleg en het gebruik van de weg geen gevaarlijke gevolgen zou kunnen hebben voor de buisleiding met koolwaterstoffen die de weg twee maal kruist. In de eerste plannen werd dat met een simpele vergunningsaanvraag af gedaan, maar dat was voor de RvS ook te kort door de bocht.

En met betrekking tot de waardevolle Natura2000 gebieden Malpie en Keersopperbeemden heeft de provincie uiteindelijk ook veel maatregelen moeten treffen om deze gebieden in stand te houden. Hoewel we er niet helemaal zeker van zijn of dat in het laatstgenoemde gebied gaat lukken is met de verbeteringen in het plan die kans wel groter.

De uitspraak kun je hier vinden.

jun 12

Op woensdag 13 juni doet de Raad van State uitspraak inzake de Westparallel

Uncategorized Reacties uitgeschakeld voor Op woensdag 13 juni doet de Raad van State uitspraak inzake de Westparallel