sep 12

De Raad van State legde in de tussenuitspraak van 23 april de provincie wat huiswerk op. Ze moesten het PIP op een aantal punten verbeteren. Tegelijkertijd kreeg de gemeente Veldhoven dezelfde opdracht mbt het bestemmingsplan Kempenbaan West.

In juni kwam de provincie met het huiswerk. De verantwoording van alle reparaties die opgelegd zijn door de Raad van State vind je hier: http://bit.ly/2cQnEee

 

 

apr 20

Kijk onder Actueel om te zien wat er vooraf ging aan deze uitspraak. Klik hier.

De Raad van State heeft op 20 april 2016 een tussen-uitspraak gedaan. Dat wil zeggen dat ze de provincie de opdracht gegeven hebben om binnen een half jaar een aantal fouten uit het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) te halen. De RvS vond onze bezwaren deels gegrond en op die gebieden heeft de provincie huiswerk gekregen. Nadat de RvS het huiswerk beoordeeld heeft doet ze een definitieve uitspraak. Dat zal dus wel heel wat later dit jaar worden. Hier vindt u de hele uitspraak: http://bit.ly/1qDJ185. Op de laatste twee bladzijden staat het huiswerk.
Ook is er een tussen/uitspraak over ons beroep tegen het bestemmingsplan Kempenbaan-West van de gemeente Veldhoven. Ook die heeft huiswerk gekregen waar ze maximaal een half jaar over mogen doen.
De bezwaren van Oplossing N69, de Brabantse Millieufederatie en anderen waren dus terecht. Hier vindt u de uitspraak mbt Kempenbaan West: http://bit.ly/1U6DBya

Het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) Grenscorridor N69 is het provinciale plan wat de Westparallel mogelijk moet maken. Het bestemmingsplan Kempenbaan West van de gemeente Veldhoven moet zorgen voor de aansluiting van de Westparallel op de A67 ter hoogte van Koningshof. .

Daarom zijn deze twee plannen aan elkaar gekoppeld en tegelijk behandeld door de Raad van State.