Op zoek naar oplossingen voor overlast

Klik op een van onderstaande tegels voor meer informatie

Overlast
Enquete
Planschade claimen
Laatste Nieuws!

Wij zijn een groep omwonenden die de krachten gebundeld heeft. De stichting Oplossing N69 zet haar activiteiten voort, samen met omwonenden die overlast ervaren van de nieuwe verbinding. Ga daarvoor meteen door naar de nieuwe site: www.overlastn69.nl

De krachten zijn gebundeld omdat wellicht de verantwoordelijke overheden eerder geneigd zijn iets te doen aan de overlast van de nieuwe N69 die op diverse plekken in de buurt van de weg ervaren wordt.

Aan het tot stand komen van de weg is een lang traject vooraf gegaan waarbij het Gebiedsakkoord een belangrijke rol gespeeld heeft. In dit Gebiedsakkoord spreken provincie en diverse gemeentes af dat de leefbaarheid voor alle inwoners van de regio moet verbeteren door het aanleggen van een nieuwe weg. Maar dat is nu niet het geval voor veel inwoners van Valkenswaard, Bergeijk, Waalre, Eersel en Veldhoven. De weg is slecht in het landschap ingepast. Was aanvankelijk sprake van een verdiepte ligging, uiteindelijk ligt de weg vrijwel helemaal op anderhalve meter boven het maaiveld. Dit leidt tot veel overlast van geluid, licht en vermoedelijk ook fijnstof.